Page 4 - SO TAY-đã gộp-1-28
P. 4

TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH


             Trường Đại học Trà Vinh (TVU) là Trường Công lập trong hệ thống giáo dục

         đại học Việt Nam, được hình thành và phát triển từ Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà
         Vinh. Sau 5 năm triển khai thành công Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam - Canada
         do Chính phủ Canada và Chính phủ Việt Nam đồng tài trợ, cùng với nhu cầu cấp thiết

         về phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà cũng như nhu cầu về nguồn nhân lực
         thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu

         Long và cả nước, Trường Đại học Trà Vinh được chính thức thành lập theo Quyết định
         141/QĐ/2006-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

             Qua 20 năm hình thành và phát triển, Trường đã đạt chứng nhận kiểm định theo
         tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm định chất lượng quốc tế FIBAA,
         AUN – QA, top 300 trường phát triển bền vững thế giới, top 100 trường thế giới về
         đóng góp tích cực cho xã hội; được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm cơ
         chế tự chủ theo Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 13/4/2017, theo đó Nhà trường được
         tự chủ trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quyết định phối hợp với các cơ sở đào
         tạo có uy tín để tổ chức thực hiện các chương trình liên kết đào tạo.
             Thời gian qua, Trường Đại học Trà Vinh đã nhận được sự tin tưởng và đề nghị
         hợp tác của Quý đơn vị tại các địa phương. Có thể nói, đây là một vinh dự lớn đối với

         Nhà trường, chúng tôi trân trọng ghi nhận sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị và
         mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Quý đơn vị phục vụ cộng đồng tốt hơn trong thời
         gian tới.
                  DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA TVU

           1. Ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ

          TT               Tên ngành                 Mã ngành

          1.  Văn hóa học                             9229040

          2.  Quản trị kinh doanh                         9340101
          3.  Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn            9140111

          4.  Luật kinh tế                             9380107

          5.  Quản lý kinh tế                           9310110

          6.  Phát triển nông thôn                         9620116

          7.  Thú y                                9640101
          8.  Tài chính – Ngân hàng                        9340201

          9.  Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh           9140111

          10. Công nghệ thông tin                          9480201


                                                      1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9