Page 7 - 6. BIA LON_3.cdr
P. 7

THÔNG TIN CHUNG    VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN


    1.   Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu)
    2.   Sơ yếu lý lịch

    3.   CMND/CCCD (bản sao có chứng thực)
    4.   Bằng đại học (bản sao có chứng thực)

    5.   Bảng điểm đại học (bản sao có chứng thực)
    6.   Giấy khám sức khỏe (không quá 06 tháng)

    7.   Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức (nếu có)
    8.   Minh chứng Ngoại ngữ (nếu có )

    9.   Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có))
    10.   03 ảnh 4x6 chụp không quá 6 tháng (ghi rõ họ tên ở mặt sau)


    VII. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN VÀ HỌC BỔ SUNG KiẾN THỨC


    - Lệ phí xét tuyển: 300.000 đồng/hồ sơ
    - Lệ phí đánh giá năng lực ngoại ngữ: 1.500.000 đồng/môn
    - Học bổ sung kiến thức: 1.200.000 đồng/môn

    Thí sinh nộp lệ phí dự tuyển, học bổ sung kiến thức và lệ phí dự đánh giá năng lực

 ngoại ngữ tại phòng Kế hoạch – Tài vụ, Trường Đại học Trà Vinh hoặc chuyển khoản - Chủ
 tài khoản: Trường Đại học Trà Vinh, số tài khoản 7400 201 005232 tại Ngân hàng
 NN&PTNT CN Trà Vinh, khi nộp nhớ ghi rõ họ tên, ngành đăng ký, đơn vị,


          Viện Phát triển nguồn lực, ĐHTV; (0294) 6 274 222; rdi@tvu.edu.vn; https://rdi.edu.vn
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12