Page 10 - 6. BIA LON_3.cdr
P. 10

Thạc sĩ                                    KẾ TOÁN

     I. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC


     Khối lượng kiến thức toàn khóa dự kiến: 60 tín chỉ

     II. HỌC PHÍ DỰ KIẾN


     960.000 đồng/ tín chỉ

     III. DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH

     GẦN, NGÀNH KHÁC
     Ngành, chuyên ngành                              Ngành, chuyên ngành
                        Ngành, chuyên ngành gần
       đúng/phù hợp                                    khác
  (không học bổ sung kiến thức)        (học bổ sung kiến thức)        (học bổ sung kiến thức)


  - Kế toán               - Quản trị kinh doanh           Các ngành còn lại ngoài các
  - Kiểm toán              - Marketing                ngành đúng/ phù hợp và các
                      - Bất động sản                   ngành gần
                      - Kinh doanh quốc tế
                      - Kinh doanh thương mại
                      - Thương mại điện tử
                      - Kinh doanh thời trang và dệt may
                      - Tài chính - Ngân hàng
                      - Bảo hiểm
                      - Khoa học quản lý
                      - Quản lý công
                      - Quản trị nhân lực
                      - Hệ thống thông tin quản lý
                      - Quản trị văn phòng
                      - Quan hệ lao động
                      - Quản lý dự án     IV. HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC


     Ngành gần: 03 môn; ngành khác: 04 môn


     V. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

     Xét tuyển
    1         Viện Phát triển nguồn lực, ĐHTV; (0294) 6 274 222; rdi@tvu.edu.vn; https://rdi.edu.vn
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15