Page 4 - Resource Development Institute - Tra Vinh University
P. 4

THÔNG TIN CHUNG     I. ĐỐI TƯỢNG


     Công dân Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp đại học, có đủ sức khỏe học tập, không
  trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án

  hình sự.


     II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

     Thí sinh cần thỏa 1 trong các điều kiện sau:

     a. Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng
  ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ;

     b. Đã tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự
  thi đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức của chương trình đại học trước khi dự

  thi theo quy định tổ chức và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường;
     c. Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công

  nhận theo quy định hiện hành.

     III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

     - Hình thức đào tạo: Giáo dục chính quy

     - Thời gian đào tạo: Từ 01 đến 02 năm
     - Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh     IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

     Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

  đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại
  học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định
  tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

     - Con liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lực

  lượng vũ trang, anh hùng lao động;
     - Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban
  Nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực

  trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học;

     - Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 02 năm trở lên ở địa
  phương được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 9 (Thông tư 15/TT-
  BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc ban hành Quy chế ĐT trình độ thạc sĩ).


          Viện Phát triển nguồn lực, ĐHTV; (0294) 6 274 222; rdi@tvu.edu.vn; https://rdi.edu.vn
   1   2   3   4   5   6   7   8   9