Page 5 - Resource Development Institute - Tra Vinh University
P. 5

THÔNG TIN CHUNG     IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN


     Mức ưu tiên
     Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên trên được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn

  ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định

  và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi có điểm thi thấp hơn
     V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ


     Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ khi đáp ứng 1 trong các điều kiện sau:
     a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài,

  được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
     b. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và

  Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường Đại học của Việt Nam hoặc bằng
  kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối

  tác nước ngoài cùng cấp bằng;
     c. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ nước ngoài;

     d. Có chứng chỉ trình độ Ngoại ngữ tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực
  Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp

  chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo
  cho phép hoặc công nhận.     VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

     1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu)

     2. Sơ yếu lý lịch
     3. CMND (bản sao có chứng thực)
     4. Bằng đại học (bản sao có chứng thực)

     5. Bảng điểm đại học (bản sao có chứng thực)

     6. Giấy khám sức khỏe (không quá 06 tháng)
     7. Quyết định cử đi học (nếu có)
     8. Giấy chứng nhận B1, TOEFL, IELTS, TOEIC, bằng cử nhân NN,… (nếu có )

     9. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)

     10. 03 ảnh 4x6 chụp không quá 6 tháng (ghi rõ họ tên ở mặt sau)


          Viện Phát triển nguồn lực, ĐHTV; (0294) 6 274 222; rdi@tvu.edu.vn; https://rdi.edu.vn
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10