Page 5 - 6. BIA LON_3.cdr
P. 5

THÔNG TIN CHUNG     I. ĐỐI TƯỢNG

     Thí sinh có đủ sức khỏe học tập, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo
  trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự.     II. VỀ VĂN BẰNG

     Thí sinh cần thỏa 1 trong các điều kiện sau:
     a. Đã tốt nghiệp đại học hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ

  tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển đào tạo
  trình độ thạc sĩ;

     b. Đã tốt nghiệp đại học hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ
  tương đương trở lên) ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển

  đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thứctrước khi dự tuyển theo quy định của tổ
  chức và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường;

     c. Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công
  nhận theo quy định hiện hành.


     III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

     + Hình thức đào tạo: Giáo dục chính quy

     + Thời gian đào tạo: Từ 01 đến 02 năm
     + Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh


     IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
     Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ

  đăng ký dự tuyển) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh

  đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết
  định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm
  quyền;

     - Con liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lực

  lượng vũ trang, anh hùng lao động;
     - Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban
  Nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực

  trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học;

     - Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 02 năm trở lên ở địa
  phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh Đại học,
  Cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
          Viện Phát triển nguồn lực, ĐHTV; (0294) 6 274 222; rdi@tvu.edu.vn; https://rdi.edu.vn
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10