Chat hỗ trợ
Chat ngay

Tin tức – Sự kiện

Khai trương Phân Viện Vĩnh Long năm 2021

    Thực hiện văn bản số 1047/UBND-VHXH, ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thống nhất cho Trường Cao đẳng Vĩnh Long phối hợp Trường Đại học Trà

   
0294.6274.222