Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay

Lịch sử phát triển

 

Viện Phát triển nguồn lực – Resource Development Institute (RDI) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh, được thành lập theo Quyết định số 1143/QĐ-ĐHTV ngày 20/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh.
1. Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi
    1.1. Tầm nhìn
           RDI trở thành Tổ chức khoa học và giáo dục đi tiên phong về nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong khu vực trong 10 năm tới.
    1.2. Sứ mệnh
        – Tạo ra giá trị nguồn lực tổng hợp góp phần phát triển kinh tế, xã hội thông qua các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến;
        – Tạo ra cơ hội cho mọi người được học tập suốt đời và học tập theo nhu cầu.
    1.3. Giá trị cốt lõi
        – Năng lực cốt lõi
           + Trí tuệ: sáng tạo, khoa học;
           + Chuyên nghiệp: thành thạo, năng động;
           + Uy tín: trách nhiệm, tin cậy.
        – Giá trị xã hội và khách hàng
           + Phương châm hoạt động: Kết nối và chia sẻ;
           + Mối quan hệ: thân thiện, đồng hành, bền vững;
           + Sản phẩm – Dịch vụ: chất lượng, phù hợp.
2. Chức năng nhiệm vụ
      RDI được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức đào tạo các lớp học theo hình thức Liên thông, Vừa làm vừa học, Từ xa qua mạng.
Các ngành RDI được phép đào tạo:
        + Hệ đại học: Luật, Kinh tế, Kế toán, Nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Tài chính ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, Giáo dục Mầm non, Công nghệ thông tin, Sư phạm ngữ văn, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam,…
        + Liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học: Luật, Kinh tế, Kế toán, Nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Giáo dục mầm non, Quản trị văn phòng,…
Song song với việc triển khai các chương trình đào tạo dài hạn, RDI còn tham gia hoạt động trong các lĩnh vực khác nhằm mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng
        + Phối hợp, tổ chức nghiên cứu, sản xuất dịch vụ và ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực vào cuộc sống.
        + Phối hợp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các nghiệp vụ ngắn hạn trên các lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Viện Phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh xin chân thành cảm ơn quý cơ quan, đơn vị đã hợp tác, hỗ trợ trong thời gian qua, trong thời gian tới hi vọng tiếp tục được sự hợp tác, quan tâm của quý cơ quan đơn vị để chúng tôi ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ, cập nhật công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của xã hội với phương châm “Kết nối và chia sẻ”.

   
0294.6274.222