Chat hỗ trợ
Chat ngay

Ngành đào tạo

Nông nghiệp

Ngành nông nghiệp nhằm đào tạo cán bộ kỹ thuật đạt trình độ đại học có kiến

Thú y

Thú y là ngành học nghiên cứu, phòng chống và điều trị bệnh cho động vật. Học

Công tác xã hội

Học ngành công tác xã hội sẽ trang bị cho người học tri thức khoa học và

Quản lý nhà nước

Học ngành Quản lý Nhà nước sinh viên có được kiến thức cơ bản về quản lý,

Quản trị văn phòng

Sinh viên học ngành Quản trị văn phòng được trang bị kiến thức lý thuyết chuyên sâu

Ngôn ngữ Anh

Học ngành ngôn ngữ Anh học viên được trang bị các kiến thức ngôn ngữ và văn

   
0294.6274.222