Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay

Ngành Kế toán - Mã ngành: 7340301

Kế toán


Kế toán

Đào tạo cử nhân kế toán có kiến thức kinh tế nói chung và chuyên sâu về kế toán nói riêng, có ý chí khởi nghiệp và tư duy năng động sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tổ chức và điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ, ở mọi loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế. Sinh viên được cung cấp kiến thức về khung pháp lý của kế toán kiểm toán, hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chuẩn mực Kế toán quốc tế…Ngoài các kiến thức nền tảng, tổng quan người học ngành kế toán còn được trang bị các kỹ năng như giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian…

Khi hoàn thành chương trình đào tạo người học sẽ được cấp bằng cử nhân hình thức Giáo dục từ xa, văn bằng được đảm bảo về tính pháp lý và được học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán tổng hợp bậc đại học có thể đảm nhận các vị trí như là nhân viên kế toán thanh toán, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán lương, kế toán tổng hợp,… tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, ngân hàng kho bạc.

Ngoài ra còn có thể làm kiểm toán viên tại các công ty kiểm toán.

Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Tốt nghiệp Cao đẳng ngành Kế toán hoặc đại học một ngành khác nêu muốn liên thông theo hình thức khác ngành.

Chương trình đào tạo

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

Học kỳ 1

1.1

1

  Tổng quan Internet và E- learning

4

2

  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

5

3

  Pháp luật đại cương

2

4

  Toán cao cấp

4

5

  Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

(*)

6

  Tin học đại cương

Tổng cộng

15

Học kỳ II
2.1.  Các môn học bắt buộc

10

1

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

  Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế

2

3

  Kinh tế vi mô

3

4

  Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

2.2. Các môn học tự chọn

02

5

  Tâm lý học đại cương

2

6

  Pháp luật kinh tế

2

7

  Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

2

Tổng cộng

12

Học kỳ III
3.1.  Các môn học bắt buộc

12

1

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

2

  Nguyên lý thống kê kinh tế

3

3

  Kinh tế vĩ mô

3

4

  Nguyên lý kế toán

3

3.2. Các môn học tự chọn

2

5

  Kinh tế lượng

2

6

  Kỹ năng chăm sóc khách hàng

2

7

  Kỹ năng giao tiếp

2

Tổng cộng

14

Học kỳ IV
4.1.  Các môn học bắt buộc

1

  Kế toán tài chính 1

3

2

  Tài chính – Tiền tệ

3

3

  Marketing căn bản

3

4.2. Các môn học tự chọn

04

4

  Hệ thống thông tin kế toán

2

5

  Quản trị văn phòng

2

6

  Thương mại điện tử

2

7

  Luật lao động

2

Tổng cộng

13

Học kỳ V
5.1.  Các môn học bắt buộc

12

1

  Quản trị tài chính 1

2

2

  Kế toán tài chính 2

3

3

  Thuế

2

4

  Quản trị học

3

5

  Thị trường tài chính

2

5.2. Các môn học tự chọn

04

6

  Kế toán doanh nghiệp xây lắp và đơn vị chủ đầu tư

2

7

  Nghiệp vụ ngoại thương

2

8

  Pháp luật về hoạt động xuất nhập khẩu

2

9

  Thanh toán quốc tế

2

10

  Tín dụng ngân hàng

2

Tổng cộng

16

Học kỳ VI
6.1. Các môn học bắt buộc

11

1

  Quản trị tài chính 2

2

2

  Tổ chức công tác kế toán

3

3

  Kế toán hành chính sự nghiệp

2

4

  Thực hành khai báo thuế

2

5

  Phân tích hoạt động kinh doanh

2

6.2. Các môn học tự chọn

04

6

  Anh văn chuyên ngành

2

7

  Hành vi tổ chức

2

8

  Kế toán Excel

2

9

  Kế toán Mỹ

2

Tổng cộng

15

Học kỳ VII
7.1. Các môn học bắt buộc

10

1

  Thực hành phần mềm kế toán (Tin học kế toán)

2

2

  Kiểm toán căn bản

2

3

  Kế toán ngân hàng thương mại

2

4

  Kế toán nhà nước

2

5

  Kế toán quản trị

2

7.2. Các môn học tự chọn

04

6

  Lập báo cáo tài chính

2

7

  Phân tích chuẩn mực kế toán

2

8

  Quản trị doanh nghiệp

2

9

  Đàm phán trong kinh doanh

2

Tổng cộng

14

Học kỳ VIII

1

  Hoặc thi tốt nghiệp

7

  Cơ sở ngành

3

  Chuyên ngành

4

Tổng cộng

07

Tổng số tín chỉ toàn khóa

106

 

(*): Theo quy định chuẩn đầu ra của Trường Đại học Trà Vinh

   
0294.6274.222