Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay

Công bố nghị quyết bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2025 & trao các quyết định chức danh Phó Giáo sư

Công bố nghị quyết bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2025 & trao các quyết định chức danh Phó Giáo sư

(TVU)- Chiều 20/5/2022 Tại Trường ĐH Trà Vinh, diễn ra Lễ công bố nghị quyết bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2025 và

   
0294.6274.222