Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay

Trường Đại học Trà Vinh kỷ niệm 10 năm đào tạo ngành Răng Hàm Mặt

Trường Đại học Trà Vinh kỷ niệm 10 năm đào tạo ngành Răng Hàm Mặt

Nguồn: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/truong-dai-hoc-tra-vinh-ky-niem-10-nam-dao-tao-nganh-rang-ham-mat-35704.html Chiều ngày 15/3, Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Y Dược thuộc Trường Đại học Trà Vinh tổ chức kỷ niệm 10 năm đào tạo ngành Răng Hàm Mặt (2014

   
0294.6274.222