Phiên họp thứ chín Hội đồng trường Trường Đại học Trà Vinh

(TVU) – Ngày 06/01, GS.TS Phạm Tiết Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chủ trì phiên họp thứ chín Hội đồng Trường Đại học Trà Vinh. Phiên họp thông qua nhiều nội dung quan trọng về chiến lược phát triển Trường ĐH Trà Vinh.

Tham gia phiên họp có ông Lê Thanh Bình, UVTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, các thành viên Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo Hội đồng Tư vấn cùng các lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Phạm Tiết Khánh cho biết: Đây là phiên họp đánh giá lại kết quả hoạt động của năm 2023, đồng thời thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường.

Tại phiên họp, các ban chuyên môn thuộc Hội đồng Trường thông qua báo cáo thực hiện các quyết định của Hội đồng trường sau kỳ họp lần thứ tám và báo cáo kết quả giám sát quý 4 năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường trong năm 2023 và chương trình làm việc của Hội đồng trường năm 2024.

Ban Giám hiệu Trường thông qua các tờ trình về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích – Kiểm nghiệm; Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo Logistics và Thương mại điện tử; Tờ Trình về việc ban hành chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2030; Tờ Trình về việc xin phê duyệt dự toán thu – chi năm 2024 và kế hoạch đầu tư mua sắm giai đoạn 2024-2026

Tờ trình về việc thành lập Khoa Giáo dục Thể chất trên cơ sở Bộ môn Giáo dục thể chất thuộc Khoa Khoa học Cơ bản; Tờ trình về việc ban hành quy định phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự của Trường Đại học Trà Vinh; Tờ trình về việc phê duyệt Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và người lao động;

Tờ trình về việc xin chủ trương xây dựng đề án lắp đặt hệ thống chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh; Tờ trình về việc xin sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐT ngày 25/5/2023 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế tài chính Trường Đại học Trà Vinh.

Ban Giám hiệu báo cáo trước Hội đồng Trường kết quả thu chi năm 2023; Báo cáo kết quả lập điều chỉnh quy hoạch lại cho phù hợp với nhu cầu phát triển và nhu cầu mở rộng diện tích Trường Đại học Trà Vinh; Tiến độ đề án xây dựng Đại học tiên tiến; Đề án tự chủ tổ chức nhân sự của Trường Đại học Trà Vinh.

Văn phòng Hội đồng trường thông qua dự thảo Nghị quyết kiện toàn nhân sự các ban; Dự thảo Nghị quyết thành lập Thường trực Hội đồng trường Trường Đại học Trà Vinh, nhiệm kỳ 2021 – 2025; Dự thảo Chương trình làm việc của Hội đồng trường năm 2024; Dự thảo Chương trình giám sát của Hội đồng trường năm 2024; Đề xuất kỳ họp tiếp theo các ban Hội đồng trường triển khai Kế hoạch giám sát của Hội đồng trường năm 2024.

Trong phần thảo luận đóng góp ý kiến, các thành viên Hội đồng trường tập trung cho ý kiến về mở các mã ngành tuyển sinh mới trong năm 2024; Xem xét điều kiện thành lập các trường thành viên thuộc Trường Đại học Trà Vinh như Trường Y – Dược, Trường Kỹ thuật và Công nghệ trên cơ sở Khoa Kỹ thuật và Công nghệ và Trường Nông nghiệp Thủy sản trên cơ sở Khoa Nông nghiệp Thủy sản.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của Hội đồng tư vấn, các thành viên Hội đồng trường và đại biểu,  các thành viên biểu quyết đồng ý chủ trương thực hiện một số nội dung theo tờ trình của Ban Giám hiệu, đồng thời các bộ phận chuyên môn, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu rà soát, bổ sung các quy trình, hệ thống văn bản và hoàn thiện theo quy định.

Kết luận phiên họp, GS.TS Phạm Tiết Khánh đánh giá cao kết quả phiên họp, ghi nhận những đóng góp ý kiến của các thành viên, đồng thời đề nghị Ban Giám hiệu, các ban chuyên môn phối hợp nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện các nội dung đóng góp tại phiên họp trình Hội đồng trường xem xét, phê duyệt.

Hoàng Nam
TS – ĐK