Đại học Trà Vinh tiếp tục giữ vững top 200 trường đại học Xanh, phát triển bền vững

TVU – Tổ chức UI GreenMetric World University Rankings vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới vào đầu tháng 12/2023, Trường ĐH Trà Vinh xếp hạng 139/1183 trường tham gia xếp hạng trên thế giới, 4 năm liên tiếp Trường nằm trong top 200 các trường đại học xanh, phát triển bền vững.

Bảng xếp hạng năm nay có 1183 trường đại học đến từ 85 quốc gia trên thế giới, Trường Đại học Trà Vinh xếp thứ 02 trong tổng số 03 trường đại học tại Việt Nam tham gia xếp hạng UI GreenMetric.

Tổ chức UI GreenMetric xếp hạng các trường đại học trên thế giới dựa trên 06 lĩnh vực chính với 45 tiêu chí cụ thể được đánh giá như: Sự thân thiện môi trường của cảnh quan và cơ sở hạ tầng, chính sách năng lượng sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu, việc quản lý chất thải của trường đại học cũng như chính sách sử dụng và tái sử dụng nguồn nước, hệ thống giao thông thông minh, năng lực giáo dục và nghiên cứu.

Đây là tổ chức đầu tiên và duy nhất trên thế giới xếp hạng các đại học theo các tiêu chí về xây dựng, quản trị và phát triển đại học bền vững, thân thiện môi trường và thiên nhiên. UI GreenMetric khởi xướng thực hiện bảng xếp hạng các trường đại học có môi trường giáo dục xanh và đầu tư phát triển bền vững trên thế giới từ 2010 đến nay. Đây được xem là bảng xếp hạng đầu tiên và uy tín nhất hiện nay trong việc đánh giá, đo lường các tiêu chí phát triển bền vững tại các trường đại học trên thế giới.

Trường tham gia xếp hạng tổ chức này hướng tới các giá trị phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu theo hướng ứng dụng có uy tín trong nước và quốc tế, xây dựng môi trường đa văn hoá giúp sinh viên hội nhập tốt với môi trường làm việc và hướng đến mục tiêu trở thành đại học xanh, thông minh.

UI GreenMetric là tổ chức đầu tiên và duy nhất trên thế giới xếp hạng các đại học theo các tiêu chí về xây dựng, quản trị và phát triển đại học bền vững, thân thiện môi trường và thiên nhiên. UIGreenmetric khởi xướng thực hiện bảng xếp hạng các trường đại học có môi trường giáo dục xanh và đầu tư phát triển bền vững trên thế giới từ 2010 đến nay. Đây được xem là bảng xếp hạng uy tín nhất hiện nay trong việc đánh giá, đo lường các tiêu chí phát triển bền vững tại các trường đại học trên thế giới.

Thanh Sơn

 ĐL-ĐK