Thêm một lựa chọn học ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo

Một trường ĐH ở miền Tây vừa mở thêm 2 ngành đào tạo ĐH là trí tuệ nhân tạo cùng logistics và quản lý chuỗi cung ứng.