Trường Đại học Trà Vinh xếp hạng trên bảng xếp hạng Round University Ranking (RUR) 2022

Năm 2022, tại Việt Nam có 3 trường Đại học tham gia RUR đánh giá, xếp hạng là Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM và Trường Đại học Trà Vinh.

Round University Ranking (RUR) là bảng xếp hạng đại học thế giới có trụ sở tại Moscow (Nga) sử dụng dữ liệu do Thomson Reuters cung cấp, đánh giá hiệu quả hàng năm của 1100 trường đại học hàng đầu thế giới từ 82 quốc gia.

RUR bắt đầu đánh giá, xếp hạng các trường đại học trên thế giới từ năm 2010. Những năm đầu, có khoảng 600 trường đại học trên thế giới tham gia đánh giá, xếp hạng và đến nay số lượng các trường tham gia đã tăng và mở rộng ra nhiều nước trên thế giới.

Xếp hạng RUR tập trung đánh giá, xếp hạng trên 6 lĩnh vực:  (Humanities), khoa học sự sống (Life Sciences), khoa tự nhiên (Natural Sciences), khoa học kỹ thuật (Technical Sciences), khoa học xã hội (Social Sciences), khoa học sức khỏe (Medical Sciences). Kết hợp với 4 nhóm hoạt động chính: giảng dạy (40%), nghiên cứu (40%), sự đa dạng quốc tế (10%), sự bền vững về tài chính (10%), ở 20 chỉ số đánh giá được phân bố.

Xếp hạng RUR được thiết kế như một hệ thống đánh giá nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của trường đại học đối với sinh viên, cộng đồng học thuật, quản lý trường đại học, các nhà hoạch định chính sách. Hiện nay, tại Việt Nam có 3 Trường Đại học được RUR xếp hạng là Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM và Trường Đại học Trà Vinh.

Trường Đại học Trà Vinh nhiều năm liền vào Top 200 trường đại học có môi trường giáo dục xanh và đầu tư phát triển bền vững thế giới – theo UI GreenMetric Ranking và Top 100 của WURI Ranking 2022 trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội. Hiện nay, Trường đứng TOP đầu ở ĐBSCL với 13 ngành được công nhận kiểm định chất lượng quốc tế theo tiêu chuẩn FIBAA và AUN-QA, ABET và đang mở rộng kiểm định các ngành còn lại.

Đông Lâm