VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Chương trình du học Tarrant County College

Chương trình Vocational Nursing

Nội dung: đào tào chứng chỉ nghề điều dưỡng của Mỹ

Thời gian: 1 năm – 3 học kỳ

Điều kiện tham gia:

  • Điểm trung bình tối thiểu C (5.0 - 6.4)
  • Hoàn thành bài kiểm tra đầu vào của TCC HESI A2
  • IELTS 6.5 không có kỹ năng dưới 6.0

Học phí: $4,700/năm


Tên:

Email:

Số điện thoại:

Nội dung:

   cấp lại mã xác thực mới

Anh/ Chị vui lòng nhập mã xác thực: