Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay

Ngành Văn hóa học - Mã ngành: 7229040

Văn hóa học


Văn hóa học

Học ngành văn hóa học sinh viên được trang bị kiến thức về nghiên cứu những vấn đề lý luận về văn hóa, văn hóa học; nghiên cứu những vấn đề văn hóa học ứng dụng; thực hiện các chương trình cụ thể cho các loại sự kiện; xây dựng và quản lý một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật và hoạt động du lịch.

Khi hoàn thành chương trình đào tạo học viên sẽ được cấp bằng cử nhân văn hóa học hình thức Giáo dục từ xa văn bằng được  đảm bảo về tính pháp lý và được học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể trở thành cán bộ nghiên cứu văn hóa học tại các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; cán bộ tại các cơ quan quản lý văn hóa như Sở văn hóa, thể thao, du lịch; các khu du lịch văn hóa; các cơ quan thông tin, truyền thông; đài phát thanh & truyền hình, báo chí; giảng dạy về lĩnh vực văn hóa tại các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp văn hóa nghệ thuật hoặc các tổ chức chính phủ hay phi chính chủ.

Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo.

   
0294.6274.222