Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay

Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam - Mã ngành: 7220112

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam


Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

Chương trình đào tạo ngành Văn hóa các Dân tộc Thiểu số Việt Nam nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam để nghiên cứu, bảo tồn, tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa dân tộc thiểu số của Việt Nam nói chung, vùng đông đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.

Chương trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức khoa học trên các bình diện thuộc lĩnh vực văn hóa học và văn hóa Việt Nam, đặc biệt chuyên sâu về văn hóa Khmer Nam Bộ.

Khi hoàn thành chương trình đào tạo học viên sẽ được cấp bằng cử nhân văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam hình thức Giáo dục từ xa văn bằng được đảm bảo về tính pháp lý và được học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Văn hóa các Dân tộc Thiểu số Việt Nam có thể công tác tại: các cơ quan nghiên cứu về dân tộc (các trung tâm dân tộc học, viện nghiên cứu khoa học xã hội; ban dân tộc, tôn giáo, tuyên giáo tại các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số); các cơ quan quản lý văn hóa (sở Văn hóa, thể thao, du lịch; các khu du lịch văn hóa nơi có đông đồng bào thiểu số); các công ty có thị trường chính là vùng có nhiều đồng bào thiểu số; các dự án phi chính phủ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   
0294.6274.222