Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay

Ngành Quản trị văn phòng - Mã ngành: 7340406

Quản trị văn phòng


Quản trị văn phòng

Sinh viên học ngành Quản trị văn phòng được trang bị kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị hành chính – văn phòng; am hiểu kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc văn phòng phức tạp; tích lũy được kiến thức nền tảng về chuyên môn hành chính – văn phòng để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành văn phòng, kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kỹ năng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ trong quá trình xử lý công việc theo xu hướng hiện đại hóa công tác văn phòng cũng như hướng đến mô hình văn phòng điện tử.

Khi hoàn thành chương trình đào tạo học viên sẽ được cấp bằng cử nhân quản trị văn phòng hình thức Giáo dục từ xa văn bằng được đảm bảo về tính pháp lý và được học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng có thể đảm nhận các công việc như: Thư ký tổng hợp; quản trị viên hành chính văn phòng; chuyên viên văn phòng; nhân viên văn thư – lưu trữ trong các cơ quan Nhà nước; tổ chức doanh nghiệp, trợ lý hành chính cho các cấp lãnh đạo, các cấp quản lý; Cán bộ phụ trách, quản lý điều hành các hoạt động văn phòng của các tổ chức kinh tế xã hội, các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế hoặc cán bộ nghiên cứu; cán bộ phụ trách công tác nhân sự; cán bộ giảng dạy tại các Viện, Trường, Trung tâm… tại cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   
0294.6274.222