Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay

Ngành Ngôn ngữ Khmer - Mã ngành: 7220106

Ngôn ngữ Khmer


Ngôn ngữ Khmer

Trường Đại học Trà Vinh là nơi duy nhất trong cả nước đào tạo ngành ngôn ngữ Khmer. Học ngành ngôn ngữ Khmer sinh viên được trang bị kỹ năng giao tiếp thành thạo ngôn ngữ Khmer – Việt; nghiên cứu về ngôn ngữ chung, ngôn ngữ Khmer nói riêng; biên phiên dịch Việt – Khmer, Khmer – Việt.

Khi hoàn thành chương trình đào tạo học viên sẽ được cấp bằng cử nhân ngôn ngữ Khmer hình thức Giáo dục từ xa văn bằng được đảm bảo về tính pháp lý và được học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan thông tấn như báo chí, phát thanh, truyền hình tiếng Khmer, các công ty du lịch lữ hành, bệnh viện, công ty thương mại trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng tiếng Khmer, các cơ quan đoàn thể xã hội ở những vùng có đồng bào Khmer sinh sống, nghiên cứu và giảng day ngôn ngữ Khmer ở các viện, trường, trung tâm nghiên cứu.

Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo.

   
0294.6274.222