Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay

Ngành Kinh tế - Mã ngành: 7310101

Kinh tế


Kinh tế

Học ngành kinh tế sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu rộng về kinh tế, thiết lập quan hệ kinh tế quốc tế và đàm phán trong kinh doanh quản trị văn phòng, soạn thảo và lưu trữ văn bản, đặc biệt là các hợp đồng ngoại thương, bảo hiểm hàng hóa; thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, cách thức thực hiện các loại nghiệp vụ ngoại thương, quản trị chuỗi cung ứng (quản trị Logistics), Marketing quốc tế và các nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, thanh toán quốc tế.

Khi hoàn thành chương trình đào tạo học viên sẽ được cấp bằng cử nhân kinh tế hình thức Giáo dục từ xa văn bằng được đảm bảo về tính pháp lý và được học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước; Các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam có quan hệ kinh tế với nước ngoài; các công ty liên doanh, văn phòng đại diện của nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo.

   
0294.6274.222