Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay

Ngành Công tác xã hội - Mã ngành: 7760101

Công tác xã hội


Công tác xã hội

Học ngành công tác xã hội sẽ trang bị cho người học tri thức khoa học và hiện đại về nghiệp vụ công tác xã hội trong tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, an sinh xã hội và phát triển cộng đồng. Ngoài ra, còn bổ trợ các kỹ năng cung ứng dịch vụ và làm công tác xã hội chuyên nghiệp tại các cơ sở và tổ chức xã hội; thực hiện tốt các phương pháp công tác xã hội: công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm, điều tra xã hội học.

Khi hoàn thành chương trình đào tạo học viên sẽ được cấp bằng cử nhân công tác xã hội hình thức Giáo dục từ xa văn bằng được đảm bảo về tính pháp lý và được học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội có thể làm việc tại các tổ chức kinh tế – chính trị – xã hội, tổ chức đoàn thể như hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ, ban tôn giáo, ban dân tộc, đoàn thanh niên… các tổ chức phi chính phủ.

Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   
0294.6274.222