VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Chương trình Đào tạo Trường Australian Harbour International College - AHIC

KHÓA HỌC TIẾNG ANH

 •   Chứng chỉ 10364NAT III tiếng Anh: nói và viết (26 tuần / 2 học kỳ) học phí $ 6,000
 •   Chứng chỉ 10365NAT IV tiếng Anh: nói và viết (26 tuần / 2 học kỳ) học phí $ 6,000

KHÓA HỌC Y TÁ- ĐIỀU DƯỠNG

 •   CHC43015 Chứng Chỉ IV trong hỗ trợ người cao niên (78 tuần / 6 học kỳ) Học phí $ 22,500.00
 •   HLT54115 Văn bằng Cao đẳng  điều dưỡng (104 Tuần) Học phí $ 30,000.00

KHÓA CNTT- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 •   ICT40415 Chứng chỉ IV trong Hệ thống CNTT “Công nghệ thông tin” (52 Tuần / 4 học kỳ) Học phí $ 11,000.00
 •   ICT50415 Văn bằng Cao Đẳng của Mạng Công nghệ Thông tin (52 tuần / 4 học kỳ) Học phí $ 11,000.00
 •   ICT60215 Bằng Cao Đẳng nâng cao về an ninh mạng (52 tuần / 4 học kỳ) Học phí: $11,000

KHÓA HỌC KINH DOANH

 •   BSB40215 Chứng chỉ IV trong Kinh doanh (40 tuần / 3 học kỳ) Học phí $ 8,200.00
 •   BSB50215 Văn Bằng Cao Đẳng Kinh doanh (52 tuần / 4 học kỳ) Học phí $ 11,000.00
 •   BSB60215 Bằng Cao Đẳng nâng cao Kinh Doanh (52 tuần / 4 Học Kỳ) Học Phí: $ 11,000

QUẢN LÝ QUẢN LÝ KINH DOANH

 •   BSB51915 Văn bằng Cao Đẳng Quản lý Lãnh đạo (78 giờ / 6 tiết) Học phí $ 16,500.00

KHÓA HỌC KẾ TOÁN

 •   FNS40615 Chứng chỉ IV trong Kế toán (52Weeks / 4 học kỳ) Học phí $ 11,000.00
 •   FNS50215 Văn bằng Cao Đẳng Kế toán (52 tuần / 4 học kỳ) Học phí $ 11,000.00
 •   FNS60215 Bằng Cao Đẳng nâng cao Kế toán Cao cấp (64 Tuần / 5 học kỳ) Học phí: $ 14,000.00

 

Tất cả các chương trình học toàn thời gian tại Sydney – Úc;

Bằng cấp được chính phủ Úc công nhận và có thể liên thông đại học tại các trường Đại học của Úc;

Anh văn đầu vào IELTS 6.0 cho tất cả các ngành;

Toàn bộ học phí được tính bằng đô la Úc;

Học phí nêu trên chưa bao gồm phí đăng ký, phí hủy hồ sơ và các khoản phí quản lý khác.

                                                                                           

THÔNG TIN LIÊN HỆ:       Hotline: 0294 3855 959

Email: tuvanduhocrdi@tvu.edu.vn

Website: http://rdi.tvu.edu.vn


Tên:

Email:

Số điện thoại:

Nội dung:

   cấp lại mã xác thực mới

Anh/ Chị vui lòng nhập mã xác thực: