VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Chương trình du học Vancouver Island University

a. Chương trình liên kết 2 + 2

Nội dung: Cử nhân kinh tế hai năm học ở ĐH Trà Vinh (60 tín chỉ) + 2 năm học tại VIU (60 tín chỉ). Bằng “Cử nhân quản trị kinh doanh” do Canada cấp. Học viên được chọn 1 trong 5 ngành:

  • Kế toán
  • Quản trị kinh doanh
  • Tài chính
  • Marketing
  • Quản trị nguồn nhân lực

Điều kiện chuyển tiếp:

  • Điểm trung bình tối thiểu là 6.7 cho 02 năm học tại ĐH Trà Vinh
  • Anh văn: IELTS Acadamic 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc tương đương

Học phí:

  • 02 năm học tại ĐH Trà Vinh: bằng với mức học phí của sinh viên
  • 02 năm học tại Canada: trung bình $17,000/năm (thay đổi theo ngành và theo từng năm)

b. Chương trình Fast Track to BBA

Nội dung: Chương trình cử nhân QTKD học toàn phần ở Canada. Trong năm thứ nhất của chương trình học viên sẽ được đào tạo song song vừa Anh văn vừa chương trình chính quy đảm bảo không mất thêm thời gian học Anh văn. Năm thứ hai sẽ chuyển sang học chương trình chính quy.

Học phí: $26,100 trong năm đầu. Từ năm thứ 2 trở đi » $17,000/năm


Tên:

Email:

Số điện thoại:

Nội dung:

   cấp lại mã xác thực mới

Anh/ Chị vui lòng nhập mã xác thực: