Thông tin chi tiết về học bổng học thuật xuất sắc BU (quốc tế) 2020 - 2021

Học bổng học thuật xuất sắc BU (quốc tế) 2020 - 2021 được cấp cho bậc cử nhân trong các lĩnh vực được giảng dạy tại trường đại học.

Học bổng này được cung cấp bởi Đại học Bournemouth.

Giá trị học bổng: 2.500 GBP (giảm học phí).

Học bổng này dành cho: sinh viên quốc tế.

Hạn chót: 31/12/2020

Điều kiện

  • Bất kỳ ứng viên quốc tế (cho mục đích lệ phí)
  • Sinh viên đăng ký khóa học đại học toàn thời gian tại BU (không được NHS tài trợ) và đạt được kết quả học tập tương đương với ABB trở lên ở trình độ A

Giá trị học bổng

  • Học bổng cung cấp 2.500 GBP (giảm học phí) cho năm đầu tiên của nghiên cứu của bạn (Cấp độ C, I hoặc H).

       Bạn không cần phải xin học bổng này. Nếu bạn đạt được điểm yêu cầu, bạn sẽ tự động được trao dưới hình thức giảm học phí. Học bổng được cung cấp tùy thuộc vào nguồn tài trợ và sẵn có. Học bổng chỉ được trao trong năm đầu tiên của bạn trừ khi có quy định khác. Học bổng học thuật xuất sắc BU (quốc tế) 2020 - 2021 được cung cấp cho các khóa học bắt đầu từ tháng 9 năm 2020 và tháng 9 năm 2021. Học bổng không thể được hoãn lại.

     Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế – Viện Phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh. (Phòng B11.104).

Đ/c Số 126 Nguyễn Thiện Thành, P.5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh –  Điện thoại: 0294 3 855 959 – Email: tuvanduhocrdi@tvu.edu.vnThông báo khác
Học Bổng Toàn Phần Chính Phủ (GKS) Trao Đổi Ngắn Hạn Bậc Đại Học, Bậc Thạc Sĩ Tại Nhiều Trường...
[Nhật Bản] Học Bổng Toàn Phần Từ Asian Development Bank (ADB) Bậc Thạc Sĩ tại tất cả các Trường Đại...
[Thổ Nhĩ Kỳ] Học bổng Chính phủ toàn phần tất cả các bậc học tại tất cả các Trường Đại...
[Áo] Học bổng toàn phần chương trình Vienna Biocenter Summer School bậc Cử nhân, Thạc sĩ tại Trường Đại Học...