1. Giới thiệu:

       Học bổng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Skoll, Đại học Oxford là học bổng cạnh tranh dành cho các ứng viên theo học  MBA, những người theo đuổi các giải pháp chiến lược cho các thách thức xã hội và môi trường hiện tại. Học bổng cung cấp chi phí và cơ hội độc quyền giúp ứng viên gặp gỡ với các nhà lãnh đạo, đầu tư và các chiến lược gia nổi tiếng.

2. Thông tin học bổng

 • Ngành học : Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
 • Bậc học : Thạc sĩ.
 • Giá trị học bổng : Học bổng bao gồm toàn bộ học phí và phụ phí khác của trường khi tham gia vào chương trình học MBA, một phần sinh hoạt phí dựa vào nhu cầu của ứng viên và có thể lên tới £14,777
 • Học bổng được nhận ở Trường Kinh doanh Said, Đại học Oxford, Anh.

3. Yêu cầu:

Tại thời điểm ứng viên đăng kí học MBA, ứng viên cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại các vị trí sau. Trong từng trường hợp, ứng viên cần mô tả kết cuộc và ảnh hưởng được tạo ra bởi việc làm của mình:

 • Bắt đầu hoặc đang phát triển một công việc xã hội mang tính thách thức.
 • Lãnh đạo một mảng lớn trong một công việc hoặc chương trình xã hội có tính thách thức của một tổ chức.
 • Đang có sự thay đổi tích cực như là một chuyên gia nghề nghiệp có ảnh hưởng, ví dụ như người đưa ra những kế hoạch chiến lược nhắm đến các vấn đề xã hội hoặc môi trường, với mục tiêu rõ ràng định hướng công việc.
 • Quen với các cách tiếp cận thử thách để tạo dựng cơ hội, hành động để thay đổi hiện trạng một cách tích cực, tạo ra những tác động điều chỉnh những vấn đề bất công trong lĩnh vực ứng viên chọn lựa.
 • Có những phẩm chất cá nhân thể hiện khả năng lãnh đạo và mô tả vì sao những phẩm chất đó là ảnh hưởng đến nghề nghiệp của ứng viên. Các phẩm chất bao gồm:
 • Khả năng suy nghĩ độc lập và kiên định để đạt được mục tiêu lợi ích xã hội và môi trường, bao gồm ý chí vượt qua thất bại và bắt đầu lại từ đầu. Khuynh hướng hành động hơn là phản ánh vấn đề đơn thuần và ý chí khắc phục bất lợi, không sống chủ nghĩa cá nhân nếu gặp thử thách. Khả năng khám phá môi trường để tìm ra cơ hội và nguồn lực mới.
 • Quyết tâm cá nhân, đôi khi cả tài chính và có thể có rủi ro.
 • Khả năng phát triển mạng lưới và kết nối các thành viên có chung mục tiêu.
 • Giải thích vì sao giáo dục kinh doanh có thể phát triển công việc của bản thân, tại sao có bằng cấp về kinh doanh tại thời điểm này của sự nghiệp có thể làm gia tăng ảnh hưởng của họ.
 • Đưa ra những bằng chứng về nhu cầu có Học bổng. Điều này có thể thể hiện qua kinh nghiệm làm việc trước đây hoặc hoàn cảnh cá nhân làm cho việc tự đóng học phí MBA trở thành gánh nặng tài chính lớn.

4. Hạn chót nộp hồ sơ: 10/1/2020

Lưu ý: Mọi thông tin chi tiết xem link này https://ybox.vn/hoc-bong/anh-hoc-bong-toan-phan-thac-sy-quan-tri-kinh-doanh-skoll-tai-dai-hoc-oxford-2020-21-5d5611c2dcd2092e7d227500 hoặc liên hệ Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, số điện thoại: 02943 855 959, email: tuvanduhocrdi@tvu.edu.vnThông báo khác
Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2020
Học bổng toàn phần bậc sau Đại học DAAD Development tại các Trường đại học Đức 2021-2022
Tuyển sinh Chương trình “Du học hè – Trải nghiệm tiếng Anh tại Mỹ” năm 2020
Thông báo tuyển sinh các lớp tiếng Anh - Khóa tháng 7 năm 2020