Chat hỗ trợ
Chat ngay

Ngành Nông nghiệp - Mã ngành: 7620101

Nông nghiệp


Nông nghiệp

Ngành nông nghiệp nhằm đào tạo cán bộ kỹ thuật đạt trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực nông nghiệp, có năng lực nghiên cứu về kinh tế, xã hội để thông hiểu phong tục, tập quán ở nông thôn; hỗ trợ, tổ chức, đề xuất các dự án phát triển nông nghiệp.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp vận dụng những kiến thức về kỹ thuật nông nghiệp, kinh tế và quản lý; nguyên lý phát triển và các quy luật biến đổi về kinh tế, xã hội trong nông nghiệp vào thực tế từ đó xác định được định hướng, chiến lược phát triển, khả năng học tập nghiên cứu ở trình độ sau đại học, thành lập các công ty cá nhân, hợp tác xã, kinh doanh hộ gia đình…

Khi hoàn thành chương trình đào tạo học viên sẽ được cấp bằng kỹ sư nông nghiệp hình thức Giáo dục từ xa văn bằng được đảm bảo về tính pháp lý và được học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến nông nghiệp – môi trường từ trung ương đến địa phương, các công ty thức ăn gia súc, thuốc thú y, công ty thực phẩm, công ty giống cây trồng vật nuôi, các tập đoàn – công ty trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, các công ty chuyên khoa học đời sống, công ty phân bón, những trang trại, hợp tác xã nông nghiệp,… và cũng có thể tự tạo lập công việc trong sản xuất, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   
0294.6274.222