Chat hỗ trợ
Chat ngay

Ngành Kỹ thuật môi trường - Mã ngành: 7520320

Kỹ thuật môi trường


Kỹ thuật môi trường

Học ngành kỹ thuật môi trường sinh viên được trang bị kiến thức về phân tích và đánh giá chất lượng môi trường để quản lý môi trường; Vận dụng một số văn bản pháp lý về môi trường như luật, thông tư, nghị định,… đang được áp dụng để quản lý môi trường; Nhận diện các vấn đề môi trường để đề xuất các giải pháp về công nghệ xử lý và quản lý môi trường; Tham gia các hoạt động tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ môi trường; Thiết kế triển khai các công trình xử lý môi trường như xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, đất và chất thải rắn.

Khi hoàn thành chương trình đào tạo học viên sẽ được cấp bằng kỹ sư kỹ thuật môi trường hình thức Giáo dục từ xa văn bằng được đảm bảo về tính pháp lý và được học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật môi trường có thể làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, công trường, bệnh viện, trường học, các trung tâm thương mại, trung tâm giải trí…đều cần kỹ sư môi trường để thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải, rác thải, chống ô nhiễm môi trường, xử lý sự cố môi trường; có thể làm việc tại các khu công nghiệp, các cơ quan sản xuất kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực công nghệ môi trường và xử lý chất thải; các ban ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học, kể cả ngành công an môi trương; Tạo lập đơn vị nghiên cứu, công ty kinh doanh độc lập trên lĩnh vực xử lý môi trường, chế tác, thiết kế, xây dựng công trình xử lý môi trường và tư vấn trên lĩnh vực môi trường cho các ngành khác.

Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo.

   
0294.6274.222