Chat hỗ trợ
Chat ngay

Ngành Công nghệ thực phẩm - Mã ngành: 7540101

Công nghệ thực phẩm


Công nghệ thực phẩm

Học ngành công nghệ thực phẩm sinh viên được trang bị kiến thức về bảo quản và chế biến sản phẩm nông – thủy sản thực phẩm, áp dụng vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra và quản lý chất lượng thực phẩm; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong nhà máy chế biến thực phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, xử lý các tình huống cơ bản trong sản xuất thực phẩm công nghiệp; Tư ván dinh dưỡng, tham gia nghiên cứu và viết báo cáo khoa học, sử dụng an toàn và hiệu quả thiết bị, máy móc chuyên dụng trong lĩnh vực chuyên môn.

Khi hoàn thành chương trình đào tạo học viên sẽ được cấp bằng kỹ sư công nghệ thực phẩm hình thức Giáo dục từ xa văn bằng được đảm bảo về tính pháp lý và được học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thực phẩm có thể làm quản đốc sản xuất, chuyên viên điều hành sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, quản lý nguyên liệu, thành phẩm; Cán bộ phòng kỹ thuật, cán bộ thu mua, chuyên viên tư vấn dinh dưỡng, chuyên viên sản xuất, kỹ thuật viên phân tích vi sinh, hóa lý, quản lý cơ sở sản xuất công nghiệp…

Đối tượng tuyển sinh

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo.

   
0294.6274.222