Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học Trực tuyến Từ xa (Đào tạo theo phương thức E- Learning) năm 2022 tại TP Hồ Chí Minh. (Thông báo đính kèm)