Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021;

      Viện Phát triển nguồn lực thuộc Trường Đại học Trà Vinh mở lớp bồi dưỡng kiến thức, ôn tập và thi cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

1. Tên lớp, đối tượng

     – Lớp Ứng dụng Công nghệ thông tin (cấp độ Cơ bản, Nâng cao)

    – Đối tượng: giảng viên, viên chức, sinh viên, học viên và người có nhu cầu học.

2. Thời gian

     – Thời gian nhận hồ sơ và mở lớp bồi dưỡng: liên tục trong năm (theo lịch học cụ thể)

    – Thời gian tổ chức thi: Sau khi học viên hoàn thành kế hoạch học tập và theo kế hoạch tổ chức thi của Trường Đại học Trà Vinh (định kỳ hàng tháng)

3. Hình thức học

     Học viên tham gia khóa học sẽ được học trực tiếp trên lớp theo định kỳ với giảng viên có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình giảng dạy; đồng thời được chủ động học và luyện tập trên hệ thống đào tạo trực tuyến, được cấp mã số đăng nhập hệ thống (usernamepassword) để chủ động học tập với sự hướng dẫn, hỗ trợ của giảng viên.

4. Tiền học bồi dưỡng kiến thức, ôn tập và thi

Cấp độ Tiền học bồi dưỡng kiến thức

Tiền thi

cấp chứng chỉ

Điều kiện dự thi
Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (06 mô đun IU01à IU06) 1.000.000đ 600.000đ
Kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao (03 mô đun IU07, IU08, UI09) 1.200.000đ 750.000đ Có CC ƯDCNTT cơ bản hoặc CCQG Tin học ứng dụng A, B, C

5. Hồ sơ đăng ký:

     –  01 Phiếu đăng ký (theo mẫu);

     –  03 ảnh 3 x 4cm (ảnh chụp không quá 6 tháng, ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh);

     –  01 bản sao CMND hoặc Giấy khai sinh (không cần chứng thực).

6. Thông tin liên hệ

Chi tiết vui lòng liên hệ:

Văn phòng tuyển sinh Viện Phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh

(Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)

Điện thoại: 029 4 6274222 – 0294 3 855 949