Nhằm tạo cơ hội cho các bạn học sinh, sinh viên nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh và được trải nghiệm tiếng Anh trong môi trường quốc tế;

Viện Phát triển nguồn lực thông báo tuyển sinh “Chương trình Du học – Trải nghiệm tiếng Anh tại Canada” cụ thể như sau:

1. Điều kiện tham dự khóa học

  • Học viên từ 10 tuổi trở lên (tùy theo chương trình);
  • Phụ huynh đi cùng (nếu có nhu cầu).

2. Thông tin Chương trình Du học – Trải nghiệm tiếng Anh tại Canada

3. Chứng nhận: Tham gia khóa học tiếng Anh Giao tiếp Quốc tế.

4. Hồ sơ đăng ký gồm

  • Phiếu đăng ký tham dự khóa học theo mẫu;
  • Bản sao hộ chiếu có hạn sử dụng ít nhất 06 tháng tính từ ngày khởi hành;
  • 03 ảnh 4×6 (nền trắng).

5. Thời gian nhận hồ sơ: nhận hồ sơ liên tục

6. Thông tin liên lạc

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

  • Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh; phòng B11.104 (Tòa nhà B1)
  • Điện thoại: 0294 3855 959, email: tuvanduhocrdi@tvu.edu.vn

Lưu ýDo ảnh hưởng của dịch COVID – 19 nên chương trình có thể linh hoạt thay đổi theo nhu cầu của học viên và thay đổi theo tình hình thực tế.