Kính gửi quý Thầy, Cô!
🌟 Thông báo Tuyển sinh: Khóa “Bồi dưỡng giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục STEM” năm 2024:
Kính gửi: Quý Thầy/Cô!
Nhằm hỗ trợ giáo viên thực hiện tốt việc tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Trường Đại học Trà Vinh phối hợp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mở lớp Bồi dưỡng giáo viên tổ chức hoạt động giáo dục STEM tại tỉnh Trà Vinh năm 2024:
👥 Đối tượng tham gia
– Giáo dục STEM cấp Trung học:
+ Giáo viên đang dạy các môn Khoa học tự nhiên, Toán, Công nghệ và Tin học ở các trường trung học cơ sở.
+ Giáo viên đang dạy các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Toán, Công nghệ và Tin học ở các trường trung học phổ thông.
– Giáo dục STEM cấp Tiểu học:
+ Giáo viên cơ bản đang dạy các môn học thuộc các lĩnh vực STEM ở trường Tiểu học.
+ Giáo viên sẽ đảm nhận việc giảng dạy, triển khai và tổ chức các hoạt động STEM tại các trường Tiểu học, các cơ sở khác.
📚Nội dung Chương trình bồi dưỡng
– Thời lượng: 6 tín chỉ
– Mục tiêu: Nắm vững khái niệm, bản chất và vai trò của giáo dục STEM, cũng như kỹ năng thiết kế và triển khai các hoạt động giáo dục STEM tại cơ sở giáo dục phổ thông.
@ Chứng nhận cuối khóa: Cấp bởi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
@ Thông tin khóa học:
– Lịch học: Các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.
– Ngày khai giảng (Đợt 1): vào ngày 15 tháng 6 năm 2024.
– Địa điểm: Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh.
@ Đăng ký: Qua Form đăng ký online tại đây:
https://forms.gle/JNcw2KMyK8tgzvDW6
@ Kinh phí khóa học:
– Từ 35 đến dưới 50 học viên/lớp: 4.000.000đ/người.
– Từ 50 học viên trở lên: 2.800.000đ/người.
@ Thông tin liên hệ:
– Địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ và Phát triển Kỹ năng, Viện Phát triển Nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.
– Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
– Điện thoại: (0294)3855959; 0914670780 (thầy Nghi); 0916093646 (cô Thảo).
Trân trọng kính mời quý Thầy/Cô đăng ký tham gia!

STEM – Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM, trước đây SMET) là thuật ngữ dùng để chỉ các ngành học về Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học).