Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về đào tạo liên tục cán bộ y tế;

     Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-K2ĐT ngày 30/12/2015 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho Khoa Y – Dược Trường Đại học Trà Vinh;

      Căn cứ Quyết định số 4708/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Trà Vinh nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học;

       Căn cứ nhu cầu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức của nhân viên y tế;

       Trường Đại học Trà Vinh phối hợp Sở Y tế tỉnh Trà Vinh tổ chức chiêu sinh đào tạo lớp Sư phạm Y học cơ bản, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đào tạo:

       Trang bị kiến thức cơ bản về phương pháp y học và kỹ năng xây dựng chương trình, áp dụng được phương pháp sư phạm y học cơ bản trong giảng dạy nhằm tăng cường hiệu quả truyền đạt kiến thức, kỹ năng đến học viên theo những chuẩn mực sư phạm y học.

      Kết thúc khóa học, người học có khả năng:

      – Hiểu được khái niệm về giáo dục và giáo dục y học;

      –  Phân tích được các đặc điểm của người lớn đi học;

      – Phân tích được các nguyên tắc dạy – học cho người lớn và dạy – học tích cực;

      – Mô tả được các phương pháp lượng giá học viên học tập tại giảng đường, tại cộng đồng và trong lâm sàng;

      – Vận dụng kiến thức để xây dựng chương trình dạy – học lâm sàng;…Đối tượng tuyển sinh:

Cán bộ y tế đang công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế; Giảng viên, viên chức tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế và các đối tượng khác có nhu cầu tham gia học tập có trình độ từ Đại học trở lên.

2. Thời gian, địa điểm đào tạo:

     – Thời gian học: lịch học được bố trí vào buổi tối các ngày trong tuần hoặc thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tùy điều kiện của học viên.

     – Thời gian khai giảng, nhập học: khóa học được khai giảng liên tục hàng tháng, khi đủ số lượng tối thiểu từ 30 học viên trở lên.

     – Địa điểm đào tạo: tại Trường Đại học Trà Vinh hoặc tại bệnh viện/trung tâm y tế (nếu có đủ số lượng và đảm bảo các điều kiện giảng dạy).

3. Chương trình đào tạo:

    – Thời gian đào tạo: 4 – 5 tuần (80 tiết)

    – Nội dung chương trình (chi tiết đính kèm).

4. Chứng chỉ cuối khóa học: Học viên hoàn thành khóa học sẽ được Trường Đại học Trà Vinh cấp chứng chỉ Sư phạm Y học cơ bản theo quy định hiện hành.

5. Hồ sơ đăng ký học:

      – 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu);

      – 01 Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn (có chứng thực);

      – 02 ảnh 3×4 (chụp không quá 6 tháng; ghi họ tên, ngày sinh mặt sau ảnh).

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ liên tục trong năm tại:

Văn phòng Tuyển sinh – Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, P.5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh.

( (0294) 3858 868; 0918 854 765 (cô Ngân);  0914 670 780 (thầy Nghi)

Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc truy cập Website: http://rdi.edu.vn – Email: rdi@tvu.edu.vn./.