a. Chương trình liên kết 2 + 2

Nội dung: Cử nhân kinh tế hai năm học tại Trường Đại học Trà Vinh (60 tín chỉ) + 2 năm học tại Vancouver Island University (60 tín chỉ). Bằng “Cử nhân quản trị kinh doanh” do Canada cấp. Học viên được chọn 1 trong 5 ngành:

 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính
 • Marketing
 • Quản trị nguồn nhân lực

Điều kiện chuyển tiếp:

 • Điểm trung bình tối thiểu là 6.7 cho 02 năm học tại Trường Đại học Trà Vinh
 • Anh văn: IELTS Academic 6.0 (không kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc tương đương

Học phí:

 • 02 năm học tại Trường Đại học Trà Vinh: bằng với mức học phí của sinh viên
 • 02 năm học tại Vancouver Island University: trung bình $17,000/năm (thay đổi theo ngành và theo từng năm)

b. Chương trình Fast Track to BBA

 • Nội dung: Chương trình cử nhân Quản trị Kinh doanh học toàn phần ở Canada. Trong năm thứ nhất của chương trình học viên sẽ được đào tạo song song vừa Anh văn vừa chương trình chính quy đảm bảo không mất thêm thời gian học Anh văn. Năm thứ hai sẽ chuyển sang học chương trình chính quy.
 • Học phí: $26,100 trong năm đầu. Từ năm thứ 2 trở đi khoảng $17,000/năm

Thông tin liên lạc:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

 • Đ/c: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh; phòng B11.104 (Tòa nhà B1)
 • Điện thoại 0294 3 855 959, email: tuvanduhocrdi@tvu.edu.vn

* Lưu ý: Do ảnh hưởng của dịch COVID – 19 nên chương trình có thể linh hoạt thay đổi theo nhu cầu của học viên hoặc thay đổi theo tình hình thực tế.