1. KHÓA HỌC TIẾNG ANH

 •   Chứng chỉ 10364NAT III tiếng Anh: nói và viết (26 tuần/2 học kỳ) học phí $6,000
 •   Chứng chỉ 10365NAT IV tiếng Anh: nói và viết (26 tuần/2 học kỳ) học phí $6,000

2. KHÓA HỌC Y TÁ- ĐIỀU DƯỠNG

 •   CHC43015 Chứng Chỉ IV trong hỗ trợ người cao niên (78 tuần/6 học kỳ) học phí $22,500.00
 •   HLT54115 Văn bằng Cao đẳng  điều dưỡng (104 tuần) học phí $30,000.00

3. KHÓA CNTT– CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 •   ICT40415 Chứng chỉ IV trong Hệ thống CNTT “Công nghệ thông tin” (52 tuần/4 học kỳ) học phí $11,000.00
 •   ICT50415 Văn bằng Cao Đẳng của Mạng Công nghệ Thông tin (52 tuần/4 học kỳ) học phí $11,000.00
 •   ICT60215 Bằng Cao Đẳng nâng cao về an ninh mạng (52 tuần/4 học kỳ) học phí: $11,000

4. KHÓA HỌC KINH DOANH

 •   BSB40215 Chứng chỉ IV trong Kinh doanh (40 tuần/3 học kỳ) học phí $8,200.00
 •   BSB50215 Văn Bằng Cao Đẳng Kinh doanh (52 tuần/4 học kỳ) học phí $11,000.00
 •   BSB60215 Bằng Cao Đẳng nâng cao Kinh Doanh (52 tuần/4 học kỳ) học Phí: $11,000

5. QUẢN LÝ QUẢN LÝ KINH DOANH

 •   BSB51915 Văn bằng Cao Đẳng Quản lý Lãnh đạo (78 giờ/6 tiết) học phí $16,500.00

6. KHÓA HỌC KẾ TOÁN

 •   FNS40615 Chứng chỉ IV trong Kế toán (52 tuần/4 học kỳ) học phí $11,000.00
 •   FNS50215 Văn bằng Cao Đẳng Kế toán (52 tuần/4 học kỳ) học phí $11,000.00
 •   FNS60215 Bằng Cao Đẳng nâng cao Kế toán Cao cấp (64 tuần/5 học kỳ) học phí: $14,000.00

Tất cả các chương trình học toàn thời gian tại Sydney – Úc;

Bằng cấp được chính phủ Úc công nhận và có thể liên thông đại học tại các trường Đại học của Úc;

Anh văn đầu vào IELTS 6.0 cho tất cả các ngành;

Toàn bộ học phí được tính bằng đô la Úc;

Học phí nêu trên chưa bao gồm phí đăng ký, phí hủy hồ sơ và các khoản phí quản lý khác.

Thông tin liên lạc:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

 •   Đ/c: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh; phòng B11.104 (Tòa nhà B1)
 •  Điện thoại 0294 3 855 959, email: tuvanduhocrdi@tvu.edu.vn

Lưu ý: Do ảnh hưởng của dịch COVID – 19 nên chương trình có thể linh hoạt thay đổi theo nhu cầu của học viên hoặc thay đổi theo tình hình thực tế.