Căn cứ Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về đào tạo liên tục cán bộ y tế;

       Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-K2ĐT ngày 30/12/2015 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho Khoa Y – Dược Trường Đại học Trà Vinh;

       Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BYT ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu;

        Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế;

       Căn cứ nhu cầu về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức của cán bộ ngành y tế;

        Trường Đại học Trà Vinh tổ chức chiêu sinh các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, cụ thể như sau:

1.  Thông tin chương trình đào tạo bồi dưỡng:

   a) Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

TT Tên khóa

bồi dưỡng

Thời gian

đào tạo

Đối tượng học viên Học phí/ Học viên Danh hiệu

tốt nghiệp

Bác sĩ chính

(hạng II)

Lý thuyết và thực hành được bố trí trong 6 tuần – Bác sĩ chính (hạng II) và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

– Bác sĩ (hạng III) hoặc tương đương có thời gian giữ hạng từ 3 năm trở lên.

4.000.000 đồng Chứng

Chỉ

Dược sĩ

(hạng III)

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Dược sĩ (hạng III) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược sĩ hạng III. 4.000.000 đồng Chứng

chỉ

Y tế công cộng (hạng III) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng (hạng III) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III 4.000.000 đồng Chứng

chỉ

Điều dưỡng

(hạng IV)

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV hoặc tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 4.000.000 đồng Chứng

chỉ

    b) Chương trình đào tạo liên tục cho cán bộ y tế: 

TT Tên khóa

đào tạo

Thời gian đào tạo Đối tượng học viên Học phí/

Học viên

Danh hiệu

tốt nghiệp

1. Chăm sóc người bệnh toàn diện 6 ngày Cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở y tế 2.000.000

đồng

Chứng

nhận

2. Dinh dưỡng tiết chế 3 tháng Cá nhân có chuyên ngành y, dược, dinh dưỡng, thực phẩm và các chuyên ngành liên quan 5.000.000

đồng

Chứng

chỉ

3. Điện tâm đồ 6 tháng Bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế 9.000.000

đồng

Chứng

chỉ

4. Phục hồi chức năng 9 tháng Bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học cổ truyền 16.000.000

đồng

Chứng

chỉ

5. Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản 5 ngày – Cán bộ phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú;

– Nhân viên thuộc Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn và mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn và các đối tượng khác có nhu cầu

2.200.000 đồng Chứng nhận
6. Kiểm soát nhiễm khuẩn 3 tháng – Lãnh đạo khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, cán bộ phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh;

– Nhân viên thuộc bộ phận giám sát và bộ phận khử khuẩn, tiệt khuẩn và các đối tượng khác có nhu cầu

5.000.000

đồng

Chứng

chỉ

7. Quản lý bệnh viện 6 tuần Cán bộ y tế đang đương nhiệm, cán bộ diện quy hoạch các chức vụ cấp khoa, cấp phòng, lãnh đạo bệnh viện 3.000.000

đồng

Chứng

chỉ

8. Quản lý chất lượng bệnh viện 6 tuần Cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở y tế 3.000.000

đồng

Chứng

chỉ

9. Quản lý điều dưỡng 3 tháng Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên đang và trong diện quy hoạch làm điều dưỡng trưởng khoa hoặc công tác tại phòng điều dưỡng 4.500.000

đồng

Chứng

chỉ

10. Sư phạm Y học cơ bản 5 tuần Cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở y tế; giảng viên, viên chức tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế; có trình độ từ Đại học trở lên 2.800.000

đồng

Chứng

chỉ

11. Cập nhật kiến thức cấp cứu ban đầu dành cho bác sĩ 6 ngày Bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế 2.000.000

đồng

Chứng

nhận

2.   Thời gian, địa điểm đào tạo:

       – Thời gian khai giảng, nhập học: được tổ chức liên tục trong năm khi đủ số lượng tối thiểu từ 30 học viên trở lên.

      – Thời gian học: lịch học được bố trí vào buổi tối các ngày trong tuần hoặc thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tùy điều kiện của học viên.

     – Địa điểm đào tạo: tại Trường Trung cấp Bách Khoa TP. HCM hoặc tại Trung tâm Y tế/Bệnh viện (nếu có đủ số lượng và đảm bảo các điều kiện giảng dạy).

3. Hồ sơ đăng ký học:

      – 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu);

      – 01 Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học và Sau đại học (nếu có);

     – 02 ảnh 4×6 (chụp không quá 6 tháng; ghi họ tên, ngày sinh mặt sau ảnh).

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ liên tục trong năm tại:

Văn phòng Tuyển sinh

Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh.

Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, P.5, TP. Trà Vinh, Trà Vinh.

( (0294) 3858 868; 0918 854 765 (gặp cô Ngân); 0914 670 780 (thầy Nghi)

 Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc truy cập Website: http://rdi.tvu.edu.vn – Email: rdi@tvu.edu.vn./.