Chat hỗ trợ
Chat ngay

Sáng kiến năm học 2020-2021

Sáng kiến năm học 2020-2021

by Ngô Văn Tài 0 Lessons

SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC

DANH SÁCH SÁNG KIẾN ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT

CÔNG NHẬN NĂM HỌC 2020-2021

I. CƠ SỞ

TTHỌ VÀ TÊNTÊN SÁNG KIẾN
1Lê Thị Thanh ThuýGiải pháp nâng cao hiệu quả công việc trong công tác xét miễn giảm và chuyển điểm môn học cho Học viên các lớp Viện Phát triển nguồn lực được giao nhiệm vụ quản lý
2Thạch Thị Phương KiềuQuy trình quản lý hoạt động thực hiện luận văn của học viên cao học tại Trường Đại học Trà Vinh
3Lương Hoàng PhongNâng cao hiệu quả cho việc lập kế hoạch đào tạo toàn khóa học bằng cách tích hợp sử dụng phần mềm quản lý đào tạo thay cho việc lập kế hoạch thủ công bằng Excel của nhân viên quản lý đào tạo
4Võ Công NghiỨng dụng Google Meet trong dạy học trực tuyến các chương trình Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên (do Viện Phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh được phân công phụ trách) thích ứng với tình hình dịch Covid-19
5Võ Xuân HoàTruy xuất nhanh số liệu và đánh nhanh – đánh tự động số thứ tự với dữ liệu được chọn lọc có điều kiện “Filter” bằng cách kết hợp hàm if và subtotal
6Nguyễn Văn NguyệnGiải pháp thích ứng trong hoạt động giáo dục của Trường Đại học Trà Vinh đối với tác động của đại dịch Covid-19

II. CẤP TỈNH

TTHỌ VÀ TÊNTÊN SÁNG KIẾN
1Lê Thị Thanh ThuýGiải pháp nâng cao hiệu quả công việc trong công tác xét miễn giảm và chuyển điểm môn học cho Học viên các lớp Viện Phát triển nguồn lực được giao nhiệm vụ quản lý
2Lương Hoàng PhongNâng cao hiệu quả cho việc lập kế hoạch đào tạo toàn khóa học bằng cách tích hợp sử dụng phần mềm quản lý đào tạo thay cho việc lập kế hoạch thủ công bằng Excel của nhân viên quản lý đào tạo
3Nguyễn Văn NguyệnGiải pháp thích ứng trong hoạt động giáo dục của Trường Đại học Trà Vinh đối với tác động của đại dịch Covid-19

   
0294.6274.222