Chat hỗ trợ
Chat ngay

Chat hỗ trợ
Chat ngay

[Hàn Quốc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Hyundai Motor Chung Mong-Koo Foundation Scholarships Tại Trường Quản Lý Và Chính Sách Công KDI Dành Cho Sinh Viên ASEAN 2022-2023

[Hàn Quốc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Hyundai Motor Chung Mong-Koo Foundation Scholarships Tại Trường Quản Lý Và Chính Sách Công KDI Dành Cho Sinh Viên ASEAN 2022-2023

Giới thiệu: Trường Quản lý và Chính sách Công KDI mở Học bổng Huyndai Motor Chung Mong-Koo Foundation dành cho sinh viên quốc tế ứng tuyển cho năm học 2022-2023.

   
0294.6274.222