Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Melbourne 2022-2023

GIỚI THIỆU

Được thành lập vào năm 1853, Đại học Melbourne là trường đại học công lập lâu đời thứ 2 tại Úc và luôn nằm trong TOP các trường đại học tốt nhất trên thế giới. Đây là một trong những trường đại học quốc tế hàng đầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong hơn 150 năm. Hiện nay, Đại học Melbourne đang cung cấp Học bổng Quốc tế Schiavon cho những ứng viên xuất sắc. 

ĐỐI TƯỢNG

Sinh viên Úc và sinh viên quốc tế.

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG: lên đến $20.000.

QUY TRÌNH ỨNG TUYỂN:

Hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến bao gồm các tài liệu hỗ trợ sau

  • Một đề xuất dự án dài tối đa 400 từ cho một tác phẩm báo chí chính ở bất kỳ định dạng nào, có thể đạt được và có thể được xuất bản trên The Citizen và có thể được đồng xuất bản với các phương tiện truyền thông khác
  • Một bản báo cáo khoảng100 từ nêu rõ nguyện vọng của ứng viên và cách họ đang khám phá các cơ hội trong nghề nghiệp
  • Ngân sách liệt kê chi phí dự án, nếu có liên quan,
  • Một danh mục báo chí đã xuất bản hoặc chưa xuất bản thể hiện khả năng của ứng viên

Ứng viên sẽ được thông báo về kết quả qua email trong vòng 8-10 tuần sau ngày kết thúc.

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ: 26/09/2022