Học Bổng Holland Cho Bậc Đại Học, Thạc Sĩ Tại Đại Học Twente – Hà Lan

THÔNG TIN CHUNG:

Đại học Twente (The University of Twente) là một trường đại học nghiên cứu có trụ sở tại Hà Lan. Trường tập trung vào sự phát triển của công nghệ và tác động của chúng trên con người và xã hội. Trường cung cấp các chương trình cho các bậc học khác nhau trong các lĩnh vực công nghệ và khoa học hành vi và khoa học xã hội…

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên xuất sắc đến từ các quốc gia ngoài EU / EEA, đăng ký chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại Đại học Twente.

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG: € 5,000 cho năm học đầu tiên.

ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN: 

  • Chương trình của bạn bắt đầu từ năm học 2023/2024.
  • Bạn chưa từng học ở Hà Lan trước đây để lấy bằng đầy đủ (ví dụ: bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ), hoặc bạn không có bằng cấp từ một cơ sở giáo dục ở Hà Lan;
  • Bạn đến từ một quốc gia không thuộc EU/EEA;
  • Bạn là một sinh viên xuất sắc (tức là CGPA là 7.5 (trên 10)).
  • Bạn đã (tạm thời) được nhận vào một trong các chương trình học đủ điều kiện (Lưu ý: Sau khi bạn hoàn thành đơn đăng ký, có thể mất đến 8 tuần cho đến khi bạn nhận được kết quả).
  • Bạn tuân thủ các điều kiện để có được thị thực nhập cảnh tại Hà Lan (nếu có);
  • Bạn tuân thủ yêu cầu chung về bài kiểm tra tiếng Anh Học thuật IELTS 6.5 (hoặc TOEFL iBT 90) và thêm 6.0 (TOEFL iBT 20) cho điểm phụ của kỹ năng nói;
  • Bạn không đủ điều kiện nhận trợ cấp du học Hà Lan;

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: Trước tiên, bạn phải đăng ký chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ. Khi bạn đã đăng ký chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ, bạn có thể đăng ký với số sinh viên của mình.

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 , tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959