THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Căn cứ nhu cầu nhân sự tại các đơn vị trực thuộc Viện Phát triển nguồn lực và định hướng phát triển của đơn vị trong thời gian tới;

Viện Phát triển nguồn lực thông báo tuyển dụng nhân viên làm việc tại các đơn vị thuộc Viện, cụ thể như sau:

  1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung

       – Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.

       – Có văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

       – Có tư cách đạo đức tốt và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Viện Phát triển nguồn lực.

       – Đủ sức khỏe đảm nhận nhiệm vụ.

       – Không trong thời gian bị kỷ luật hành chính hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

       – Ưu tiên ứng viên có trình độ thạc sĩ hoặc có kinh nghiệm ở lĩnh vực chuyên môn.

  1. Vị trí, số lượng và yêu cầu cụ thể:

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Chuyên ngành

Mô tả công việc chính

Nhân viên Quản lý đào tạo

02

Tốt nghiệp đại học lĩnh vực sức khoẻ, CNTT, Khoa học xã hội, Kỹ thuật

– Tư vấn tuyển sinh và tham gia quản lý các lớp đào tạo liên tục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thuộc khối ngành khoa học sức khỏe, sư phạm và các chương trình đào tạo bồi dưỡng khác.
– Tham gia quản lý, vận hành chương trình đào tạo các lớp đại học từ lúc tuyển sinh đến khi tốt nghiệp: theo dõi, xếp lịch học, lịch thi, lập hợp đồng giảng dạy, công tác học vụ sinh viên; công tác giáo vụ.

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

01

Tốt nghiệp đại học lĩnh vực Kinh tế, Ngoại ngữ, Khoa học xã hội

– Tư vấn và hỗ trợ cho học viên tiềm năng tìm hiểu và đăng ký theo học các chương trình đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh.

– Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu tuyển sinh cá nhân theo kế hoạch tuyển sinh chung của phòng tuyển sinh.
– Triển khai các dịch vụ tư vấn tuyển sinh, báo cáo tư vấn kết quả và chăm sóc học viên.

  1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

        – Đơn xin việc;

        – Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4×6, có xác nhận của địa phương);

        – Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ có liên quan;

        – Bản sao có chứng thực Giấy CMND/ Căn cước công dân, hộ khẩu;

        – Giấy khám sức khoẻ (có giá trị 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

  1. Lương và các quyền lợi khác: trực tiếp trao đổi khi phỏng vấn.
  2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

      – Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày đăng thông báo đến 17 giờ ngày 28/7/2022.

      – Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Phát triển nguồn lực – Trường Đại học Trà Vinh (Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Điện thoại: 02946.274.222, E-mail: rdi@tvu.edu.vn.

 Nơi nhận:

– BGH (b/c);

– Các đơn vị thuộc Viện;

– Đăng website RDI;

– Lưu: VP.

                          VIỆN TRƯỞNG

                                  (Đã ký)

 

                      Nguyễn Văn Nguyện