[Online] Học Bổng Toàn Phần Chương Trình: Global Leaders’ Scholarship Tại Marconi International University (MIU) 2022/2023

Cấp độ: Thạc sĩ

Địa điểm: Đại học Quốc tế Marconi

Giá trị: Học bổng toàn phần học phí

Quốc tịch: Cho các ứng viên trong nước và quốc tế

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 06/09/2022

Mô tả ngắn gọn

Trường Đại học Quốc tế Marconi cung cấp 5 học bổng mỗi năm học lên đến 100% học phí đối với các chương trình được giảng dạy trực tuyến bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Anh, nhằm mang lại cơ hội giáo dục cho các ứng viên trong nước và quốc tế, những người đã tự khẳng định mình là lãnh đạo hoặc nhân vật quan trọng trong một lĩnh vực nhất định có thể bao gồm học thuật, khoa học, điện ảnh, thể thao, chính trị, v.v.

Điều kiện

  • Các quốc gia đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch
  • Khóa học hoặc chủ đề đủ điều kiện: học thuật, khoa học, phim, thể thao, chính trị, v.v.
  • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
  • Thí sinh phải có các chứng chỉ cao cùng với thành tích học tập tốt.

Giá trị: Trường đại học Marconi sẽ cung cấp cho các sinh viên được chọn 100% học phí của các chương trình học đại học hoặc sau đại học đã thực hiện đăng ký tại MIU.

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 , tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959