[Đức] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Thạc Sĩ Tại Kiel University 2022-2023

Cấp độ: Cử nhân và Thạc sĩ

Địa điểm: Kiel University (Đức)

Giá trị: Bán phần học phí của chương trình học

Quốc tịch: Cho các ứng viên quốc tịch quốc tế

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/12/2022

Mô tả ngắn gọn

 Kiel University được thành lập vào năm 1665, là trường đại học lâu đời nhất, lớn nhất và danh giá nhất bang Schleswig-Holstein của Đức. Đây là một trường đại học nghiên cứu mở được xếp hạng thứ 262 trong các trường đại học tốt nhất toàn cầu. Kiel University là trường Đại học lớn thứ 2 của nước Đức và là thành viên của German University Excellence Initiative từ năm 2006. Nhiệm vụ của trường là tổ chức nghiên cứu và giảng dạy để hướng đến sự hòa bình, thịnh vượng, duy trì một xã hội đa nguyên, tự do; và giải quyết những thách thức mà con người đang phải đối mặt. Trường đảm bảo hòa bình và bảo tồn môi trường phát triển cho các thế hệ tương lai và thực hiện các hành động có trách nhiệm để đảm bảo rằng các khám phá khoa học được chuyển giao vào tất cả các lĩnh vực của xã hội.

Điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Ứng viên đến từ các quốc gia không thuộc Liên minh EU.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Ứng viên theo học các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, hoặc Staatsexemen tại Kiel University.
 • Yêu cầu nhập học: Các ứng viên phải có bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ liên quan và phải đáp ứng các yêu cầu về tài liệu của trường.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Minh chứng về trình độ tiếng Đức đối với chương trình được dạy bằng tiếng Đức hoặc minh chứng về trình độ tiếng Anh đối với chương trình được dạy bằng tiếng Anh, các minh chứng phải được gửi vào cuối thời hạn làm đơn.
  • TOEFL IBT – 90
  • TOEFL PBT – 550
  • TOEFL CBT – 230
  • IELTS – 6.5

Giá trị: Ứng viên được chọn sẽ được hỗ trợ học phí cho chương trình bậc Thạc sĩ được áp dụng trong thời gian trung bình là 3 tháng.

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 , tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959