12 ngành bậc đại học đang có nhu cầu cao về nhân lực thí sinh cần biết

Bộ GD-ĐT đưa ra danh sách 12 ngành đào tạo trình độ đại học (ĐH) có nhu cầu cao về nhân lực. Đây là một trong những thông tin tham khảo thí sinh cần biết khi tham gia tuyển sinh năm 2022.

Máy tính và công nghệ thông tin là một trong 2 lĩnh vực đào tạo trình độ ĐH có nhu cầu cao về nhân lực

Ngành ĐH nào có nhu cầu cao về nhân lực? 

Theo đó, danh sách những ngành ĐH có nhu cầu cao về nhân lực được Bộ GD-ĐT đưa ra thuộc 2 lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin; du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân.

Lĩnh vực máy tính gồm có 6 ngành: khoa học máy tính, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, kỹ thuật máy tính, công nghệ kỹ thuật máy tính.

Lĩnh vực công nghệ thông tin gồm 2 ngành: công nghệ thông tin và an toàn thông tin.

Ở lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân có 4 ngành được đưa vào danh sách các ngành đào tạo trình độ ĐH có nhu cầu cao về nhân lực. Cụ thể gồm: du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Danh sách 12 ngành này chưa kể các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ ĐH khác thuộc các lĩnh vực này đã được phê duyệt cho phép đào tạo.

Danh sách được Bộ GD-ĐT đưa ra cùng với thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2022.

Theo thanhnien.vn