[USA] Học bổng bán phần học phí bậc Cử nhân tại Đại học Grand View 2022-2023

Cấp độ: Cử nhân

Địa điểm: Grand View University (USA)

Giá trị: $13,000

Quốc tịch: Cho các ứng viên quốc tịch quốc tế

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/12/2022

 Mô tả ngắn gọn

Grand View University là một trường Đại học Nghệ thuật Tự do tư nhân tại thành phố Des Moines, bang Iowa. Trường được thành lập vào năm 1896 và liên kết với Nhà thờ Evangelical Lutheran ở Hoa Kỳ. Grand View University xếp hạng 35 trong danh sách các trường trong khu vực. Trường khuyến khích, trang bị và tạo cơ hội cho sinh viên để phát huy hết tiềm năng và phục vụ cho thế giới. Grand View University giúp giảng viên, sinh viên học tập, làm việc và đạt được mục tiêu của họ.

Điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: tất cả các quốc gia.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Các chương trình Cử nhân tại Grand View University.
 • Ứng viên đăng ký học tại Grand View University.
 • Ứng viên phải là công dân quốc tế.
 • Ứng viên phải tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc có bằng Cử nhân với điểm trung bình tối thiểu 2.75 / 4.00.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu về các chứng chỉ tiếng Anh sau:
  • TOEFL – 69
  • IELTS – 6.0
  • PTE – 48
  • Duolingo – 95

Giá trị: Grand View University cấp học bổng có giá trị $13,000 cho các ứng viên có tiềm năng để học tập tại USA.

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 , tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959