[USA] Học bổng bán phần bậc cử nhân tại North Central College 2022-2023

Cấp độ: Cử nhân

Địa điểm: North Central College (USA)

Giá trị: $28,000

Quốc tịch: Ứng viên có quốc tịch quốc tế

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/12/2022

Mô tả ngắn gọn

 North Central College là một trường Đại học tư tại thành phố Naperville, bang Illinois, Hoa Kỳ. Trường liên kết với nhà thờ Giám lý Thông nhất và cung cấp gần 70 chương trình bậc Đại học và Thạc sĩ. Ứng viên sẽ có được trải nghiệm ấn tượng tại trường và có cơ hội phục vụ cộng đồng trong khi phát triển các kĩ năng của mình.

Điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: tất cả quốc gia.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: bất kỳ chương trình học được đào tạo tại trường.
 • Ứng viên có điểm trung bình tối thiểu từ 3.1 – 3.5
 • Ứng viên phải là sinh viên quốc tế.
 • Ứng viên yêu cầu phải nộp bảng điểm ACT hoặc SAT.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh sau:
  • TOEFL (ibt) – 79
  • IELTS – 6.5
  • EIKEN – Pre 1

Giá trị: North Central College sẽ cấp học bổng có giá trị $28,000 cho ứng viên để hoàn thành chương trình học tại Hoa Kỳ

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 , tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959