[USA] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học National Louis 2022-2023

Cấp độ: Cử nhân

Địa điểm: National Louis University (USA)

Giá trị: 50% học phí của chương trình học

Quốc tịch: Ứng viên có quốc tịch quốc tế

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 12/07/2022

Mô tả ngắn gọn

National Louis University (NLU) là một trường Đại học tư tại thành phố Chicago, trường tạo một môi trường thuận tiện, linh hoạt và kết nối cho sinh viên để họ nổ lực đạt được thành công trong sự nghiệp. National Louis University cung cấp đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và các chuyên gia về dịch vụ nhân sinh. Sinh viên sẽ được phát triển qua việc tham gia các hoạt động tại NLU như chi hội sinh viên, tình nguyện, hội thảo hay sự kiện. Giảng viên của trường thân thiện và thực sự quan tâm đến các học viên của mình.

Điều kiện

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Ứng viên đến từ các quốc gia ngoài Hoa Kỳ.
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Tất cả các môn hoặc khóa học bậc Cử nhân được đào tạo tại trường.
 • Học bổng chỉ dành cho ứng viên Quốc tế.
 • Sinh viên chỉ đủ điều kiện để nhận một học bổng của NLU trên một năm học
 • Học bổng của NLU chỉ có thể được sử dụng để chi trả cho học phí và không được hoàn lại cho sinh viên.
 • Sinh viên phải duy trì đầy đủ 14+ tín chỉ /học kỳ và đăng ký học kỳ hè.
 • Sinh sinh phải duy trì điểm trung bình tối thiểu là 2.0
 • Sinh viên phải tuân thủ tất cả các chính sách của nhà trường để duy trì điều kiện nhận học bổng.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ:
  • IELTS Academic – 6.0, không có kĩ năng nào dưới 5.5
  • TOEFL IBT – 72 (điểm trung bình)
  • PTE – 50 (điểm trung bình)
  • Duolingo – 95 (điểm trung bình)

Giá trị: National Louis University cấp học bổng có giá trị 50% học phí của chương trình học.

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 , tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959