[Malaysia] Học bổng bán phần bậc cử nhân tại Đại học Heriot-Watt 2022-2023

Giới thiệu học bổng

Đại học Heriot-Watt được thành lập vào năm 1821 và là một trường đại học nghiên cứu công lập với các chương trình đại học, thạc sĩ và các chương trình nghiên cứu khác. Sinh viên sẽ có thể trải nghiệm nhiều môi trường học tập khác nhau từ học tập trung cho đến học trực tuyến.

Giá trị học bổng: 50% học phí

Điều kiện

 • Chỉ dành cho các ứng viên quốc tế không phải là công dân Malaysia.
 • Ứng viên đăng ký vào một trong các chương trình cấp bằng đại học có sẳn tại trường.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Bạn là người phù hợp cho học bổng này nếu bạn:
 • Ứng viên đã tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông hoặc dự bị đại học.
 • Học bổng này dành cho sinh viên quốc tế chưa và hiện đang theo học tại Đại học Heriot-Watt.
 • Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh)

Cách thức ứng tuyển:

 • Bằng cấp
 • Bản sao bảng điểm học tập và khen thưởng
 • Bản sao hộ chiếu
 • Viết không quá 500 từ về: “Tại sao bạn muốn thực hiện chương trình đã chọn?”, “Bằng cấp này sẽ đóng góp như thế nào cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn trong tương lai?”, “Tại sao bạn nên được chọn cho học bổng này?
 • Quay một video tối đa 2 phút nói về “Nếu tôi được chọn cho học bổng này ……… ”.

Hạn chót: 06/05/2022

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 , tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959