[Hà Lan] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Hanze University Of Applied Sciences 2022-2023

Cấp độ: Cử nhân

Địa điểm: Hanze University Of Applied Sciences (Hà Lan)

Giá trị: 2,500 Euro/năm

Quốc tịch: Quốc tịch của ứng viên nằm ngoài khu vực kinh tế Châu Âu (EEA).

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 01/06/2022

Mô tả ngắn gọn

Hanze University Of Applied Sciences, Groningen (Hanze UAS) có nhiều học bổng cho sinh viên du học. Một số học bổng do Hanze UAS tài trợ và các học bổng khác được chính phủ Hà Lan tài trợ. Bằng cách hỗ trợ tài chính cho các sinh viên nhập học, Hanze UAS và các đối tác của mình cố gắng hỗ trợ cho mọi người trên khắp thế giới để có thể tiếp cận với giáo dục bậc Đại học. Chương trình học bổng Hanze cung cấp học bổng cho các sinh viên đang theo học bậc cử nhân của Học viện nghệ thuật Minerva từ bên ngoài khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Học bổng này là hỗ trợ chi phí sinh hoạt tại Hà Lan và về nguyên tắc, học bổng được trao trong 4 năm học tại đây, thời gian hoàn thành chương trình cử nhân thông dụng.

Yêu cầu:

 • Quốc tịch của ứng viên thuộc các quốc gia ngoài khu vực EEA.
 • Ứng viên được nhận vào một trong các chương trình của Học viện nghệ thuật Minerva, được bắt đầu vào tháng 9 năm 2022: Thiết kế, Mỹ thuật.
 • Học bổng được trao dựa trên nguyện vọng và nhu cầu tài chính của ứng viên.

Thủ tục nộp đơn:

 • Để nhận được học bổng ứng viên phải được nhận vào một trong các chương trình nêu trên.
 • Khi đã được nhận vào một trong các chương trình nêu trên, ứng viên sẽ được mời nộp đơn cho học bổng của trường và sẽ nhận dược thư điện tử từ văn phòng tuyển sinh về hướng dẫn đăng ký.
 • Học bổng Hanze Minerva chỉ được trao từ năm nhất của chương trình đào tạo, về nguyên tắc, cho thời gian học là 4 năm.
 • Ứng viên sẽ được yêu cầu viết một lá thư bày tỏ nguyện vọng, bao gồm cả kế hoạch tài chính của việc học.
 • Thông tin thực tế khác liên quan đến việc nhận học bổng, thủ tục và thanh toán sẽ được gửi cho ứng viên qua email sau khi đã được chọn.

Giá trị và phương thức trao học bổng:

 • Giá trị của học bổng Hanze Minerva lên tới 2,500 Euro mỗi năm.
 • Học bổng bao được trao mỗi năm một lần và các ứng viên được chọn sẽ nhận vào tháng 11 năm 2022.
 • Học bổng Hanze Minerva là một khoản hỗ trợ chi phí sinh hoạt và không được sử dụng để giảm học phí.
 • Xin lưu ý rằng học bổng này chỉ là một phần nhỏ cần thiết để có thể theo học tại Hanze UAS.

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 , tòa nhà B1)

Điện thoại: 0294 3 855 959