[Áo] Học Bổng Bán Phần Bậc Thạc Sĩ Die Presse Scholarships Tại MCI Entrepreneurial School 2022-2023

Cấp độ: Thạc sĩ

Địa điểm: MCI The Entrepreneurial School (Áo)

Giá trị: 7.500 Euro

Quốc tịch: Cho các ứng viên quốc tịch quốc tế

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 26/8/2022

Mô tả ngắn gọn

Sinh viên quốc tế và sinh viên nước Áo có dự định nhập học vào tháng 11 năm 2022 có thể đăng ký để nhận học bổng này. Sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu điều kiện cho chương trình LLM và đã đăng ký học bổng này sẽ được xem xét để được học tập tại Áo. Học bổng có giá trị 7.500 Euro và được trao cho ứng viên như là một khoản giảm học phí của chương trình học. MCI tại Innsbruck là một trường kinh doanh tư nhân xếp thứ hạng 26 trong số các trường Đại học quốc gia mà các trường này tập trung vào việc tạo động lực cho những người học để đạt được thành tích xuất sắc trong bảng xếp hạng của xếp Tạp chí Công Nghiệp. MCI cung cấp các chương trình đào tạo có chất lượng cao, chương trình giáo dục và đào tạo đi đúng hướng. MCI đảm bảo chất lượng giảng dạy thông qua nghiên cứu, phát triển và đổi mới liên tục. Trường cũng cung cấp những động lực mới, tăng cường khả năng cạnh tranh của các tổ chức và đóng góp quan trọng vào việc chuyên nghiệp hóa kinh doanh, quản lý, chính trị và văn hóa.

Điều kiện

  • Các quốc gia đủ điều kiện: Sinh viên nước Áo và sinh viên đến từ các quốc gia khác.
  • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: bằng Thạc sĩ ngành Luật tại MCI Entrepreneurial School.
  • Các ứng viên phải đăng ký chương trình Kinh doanh kỹ thuật số và Luật Công Nghệ tại MCI.
  • Các sinh viên đã hoàn thành chương trình Đại học về Luật hoặc ngành khác như Kinh tế hoặc Công nghệ và có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc.
  • Yêu cầu về ngôn ngữ: Các ứng viên phải nộp các chứng chỉ tiếng Anh sau:
    • TOEFL IBT – 90
    • IELTS – 6.5

Giá trị: Các ứng viên được chọn để trao học bổng này sẽ được giảm 7.500 Euro từ tổng học phí của chương trình đạo tạo Thạc sĩ tại MCI.

Thông tin chi tiết của học bổng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Viện Phát triển nguồn lực, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TPTV, Trà Vinh. (Phòng B11.104 , tòa nhà B1)